Tìm việc làm

STT Chức danh Mức lương Nơi làm việc Ngày hết hạn
1Cửa hàng trưởng IVYmoda10 - 25 triệuShowroom IVY moda Hà Nội15/04/2023
2Nhân viên Sửa đồ05 - 07 triệuShowroom IVY moda Hà Nội15/04/2023
3Kế toán bán hàng5,5 - 8 triệuShowroom IVY moda Hà Nội15/04/2023
4Nhân viên bán hàng06 - 09 triệuShowroom IVY moda Hà Nội15/04/2023