Tìm việc làm

STT Chức danh Mức lương Nơi làm việc Ngày hết hạn
1Quản lý kho Online10 - 15 triệuShowroom IVY moda Hồ Chí Minh15/07/2023
2Cửa hàng trưởng Showroom IVY moda tỉnh10 tr - 25 trShowroom IVY moda miền Bắc15/06/2023
3Cửa hàng trưởng IVYmoda10 - 20 triệuShowroom IVY moda Hà Nội15/06/2023
4Nhân viên Sửa đồ05 - 07 triệuShowroom IVY moda Hà Nội15/06/2023
5Giám đốc Nhà máyCao (Bảo mật)Văn phòng Nhà máy Hưng Yên15/06/2023
6Nhân viên ra rập trên máy (thời trang Nam)15 - 25 triệuVăn phòng Hà Nội15/06/2023
7Digital Ads performance8 - 15trVăn phòng Hà Nội15/06/2023
8Nhân viên Kinh doanh Online06 - 20 triệuVăn phòng Hà Nội15/06/2023
9Kế toán khối văn phòng08 - 09trVăn phòng Hà Nội15/06/2023
10Kế toán bán hàng5,5 - 8 triệuShowroom IVY moda Hà Nội15/06/2023
11Nhân viên bán hàng06 - 09 triệuShowroom IVY moda Hà Nội15/06/2023
12Lập Trình Viên App Mobile (React Native)15 - 35 triệuVăn phòng Hà Nội15/06/2023
13Giám sát kinh doanh15 - 20 triệuVăn phòng Hồ Chí Minh15/06/2023
14Trưởng nhóm Ads Performance20 - 35 triệuVăn phòng Hà Nội15/06/2023
15Kế toán khối văn phòng08 - 09 triệuVăn phòng Hà Nội15/06/2023
16Nhân viên quản trị Website/App08 - 12 triệuVăn phòng Hà Nội31/05/2023
17Kế Toán Văn Phòng7,5-9 triệuVăn phòng Hồ Chí Minh31/05/2023
18Cửa hàng trưởng METAGENT10 - 21 triệuShowroom METAGENT Hà Nội31/05/2023
19Nhân viên bán hàng METAGENT06 - 09 triệuShowroom METAGENT Hà Nội31/05/2023
20Kế toán bán hàng METAGENT5,5 - 08 triệuShowroom METAGENT Hà Nội31/05/2023
Trang: 1 2 3 4 5 6 >