http://tuyendung.ivy.com.vn

Tìm việc làm

STT Chức danh Mức lương Nơi làm việc Ngày hết hạn
1 Cửa hàng Phó - Showroom thời trang IVY moda Vinh 7.000.000 -10.000.000 VNĐ
Vinh
08/31/2017
2 Cửa hàng Phó - Showroom thời trang IVY moda Lạng Sơn 7.000.000 - 10.000.000 VNĐ
Lạng Sơn
08/31/2017
3 Cửa hàng trưởng - Showroom IVY moda - Đà Nẵng 9.000.000 - 13.000.000 VNĐ
Đà Nẵng
08/31/2017
4 Cửa hàng trưởng - Showroom IVY moda - Cẩm Phả, TP. Quảng Ninh 9.000.000 - 13.000.000 VNĐ
Quảng Ninh
08/31/2017
5 Cửa hàng trưởng - Showroom IVY moda - Hà Tĩnh 9.000.000 - 13.000.000 VNĐ
Hà Tĩnh
08/31/2017
6 Nhân viên sửa quần áo tại Vinh 5.500.000 - 7.000.000
Vinh
30/06/2017
7 Nhân viên bán hàng tại showroom Bắc Giang 5.000.000 - 7.000.000
Bắc Giang
20/06/2017
8 Chuyên viên Thiết kế đồ họa 10,000,000 - 15,000,000
Hà Nội
07/31/2017
9 Kế toán thuế tại nhà máy Hưng Yên 6.000.000 - 8.000.000 VNĐ
Hưng Yên
31/07/2017
10 Trợ lý kinh doanh - Sale Assistant 10.000.000 -12.000.000 VNĐ
Hà Nội
07/31/2017
11 Kế toán trưởng 15.000.000 - 20.000.000
Hà Nội, Hưng Yên
31/03/2017
12 Kiến trúc sư 8.000.000 - 12.000.000 VNĐ
Hà Nội
31/07/2017
13 Cửa hàng Phó - Showroom thời trang IVY moda - Toàn quốc 7.000.000 -10.000.000 VNĐ 15/03/2017
14 Kế toán bán hàng - Cẩm Phả 5.000.000 -7.000.000 VNĐ
Quảng Ninh
31/03/2017
15 Nhân viên bán hàng - Cẩm Phả 5.000.000 -7.000.000 VNĐ
Quảng Ninh
31/03/2017