Tìm việc làm

STT Chức danh Mức lương Nơi làm việc Ngày hết hạn
1PHP Developer10 - 25 triệuHà Nội31/10/2022
2Digital marketing online10 - 15 triệuHà Nội30/10/2022
3Nhân viên thiết kế thời trang Nam (METAGENT)12 - 15 triệuHà Nội30/10/2022
4Cửa hàng trưởng IVYmoda10 - 25 triệuShowroom IVY moda25/10/2022
5Nhân viên Sale online06 - 20 triệuHà Nội25/10/2022
6Nhân viên Sửa đồ05 - 07 triệuShowroom IVY moda25/10/2022
7Kế toán nội bộ7 - 9 triệuHà Nội25/10/2022
8Kế toán bán hàng5,5 - 8 triệuShowroom IVY moda25/10/2022
9Cửa hàng trưởng METAGENT10 - 21 triệuHà Nội25/10/2022
10Nhân viên bán hàng METAGENT06 - 09 triệuShowroom METAGENT25/10/2022
11Kế toán bán hàng METAGENT5,5 - 08 triệuShowroom METAGENT25/10/2022
12Lập Trình Viên App Mobile (React Native)20 - 35triệuHà Nội25/10/2022
13Nhân viên bán hàng06 - 09 triệuShowroom IVY moda25/10/2022
14Nhân viên Sửa đồ METAGENT5,5 - 07 triệuShowroom METAGENT25/10/2022
15Nhân viên ra rập trên máy (thời trang Nam)15 - 25 triệuHà Nội25/10/2022
16Nhân viên Admin (Phòng Thiết kế)7 - 10 triệuHà Nội25/10/2022
17Nhân viên phát triển mặt bằng10 - 12 triệuHồ Chí Minh20/10/2022
18Digital Marketing Manager20 - 35 triệuHà Nội20/10/2022
19Lập trình viên (SQL Server/MySQL/Backend Developer)15 - 25 triệuHà Nội15/10/2022
20Nhân viên VM (Visual Merchandise)10 - 15trHà Nội15/10/2022
Trang: 1 2 3 4 5 6 >