http://tuyendung.ivy.com.vn

Tìm việc làm

STT Chức danh Mức lương Nơi làm việc Ngày hết hạn
1 Nhân Viên Bán Hàng Ivy Moda Q Tân Bình 5.000.000 - 7.000.000
Hồ Chí Minh
10/31/2017
2 Kế toán bán hàng 6.000.000 -8.000.000
Hà Nội
11/15/2017
3 Trưởng phòng Marketing Thỏa thuận
Hà Nội
11/15/2017
4 Cửa Hàng Trưởng - Showroom Ivy Moda - TP. Vinh 10.000.000 - 12.000.000
Vinh
10/20/2017
5 Cửa Hàng Trưởng - Showroom Ivy Moda - Lào Cai 10.000.000 - 12.000.000
Lào Cai
10/20/2017
6 Trợ lý kinh doanh 7,000,000 - 10,000,000
Hà Nội
10/31/2017
7 Nhân viên PR - Marketing tại Hà Tĩnh 5.000.000 -7.000.000 VNĐ
Hà Tĩnh
10/31/2017
8 Nhân viên PR - Marketing Bắc Ninh 5.000.000 -7.000.000 VNĐ
Bắc Ninh
10/20/2017
9 Lập trình viên (Delphi/.Net/SQL Server/MySQL) 15.000.000 - 20.000.000
Hà Nội
10/31/2017
10 Cửa hàng trưởng - Showroom IVY moda - Hà Tĩnh 9.000.000 - 13.000.000 VNĐ
Hà Tĩnh
10/20/2017
11 Nhân viên bán hàng - Sơn La 5.000.000 -7.000.000 VNĐ
Sơn La
10/31/2017
12 Nhân viên Stylist 7.000.000 -10.000.000 VNĐ
Hà Nội
10/20/2017
13 Nhân viên Thiết kế thời trang 7,000,000 - 10,000,000
Hà Nội
10/20/2017
14 Cửa hàng trưởng showroom IVY moda - Hà Nội 10.000.000 - 15.000.000
Hà Nội
10/20/2017
15 Nhân viên bán hàng Hà Nội 5,000,000 - 8,000,000
Hà Nội
10/31/2017