http://tuyendung.ivy.com.vn

Tìm việc làm

STT Chức danh Mức lương Nơi làm việc Ngày hết hạn
1 Cửa hàng trưởng - IVY moda Lạng Sơn 8.000.000 - 10.000.000
Lạng Sơn
31/12/2017
2 Trưởng phòng nhân sự Thỏa thuận
Hà Nội
31/12/2017
3 Trưởng Phòng Bán Lẻ 20.000.000 - 30.000.000
Hà Nội
31/12/2017
4 Nhân viên may mẫu 7.000.000 -10.000.000 VNĐ
Hà Nội
31/12/2017
5 Photographer Thỏa thuận
Hà Nội
31/12/2017
6 Kế toán bán hàng 6.000.000 -8.000.000
Hà Nội
31/12/2017
7 Trợ lý kinh doanh 7,000,000 - 10,000,000
Hà Nội
15/12/2017
8 Nhân viên PR - Marketing tại TP. Vinh 5.000.000 -7.000.000 VNĐ
Vinh
15/12/2017
9 Nhân viên PR - Marketing Bắc Ninh 5.000.000 -7.000.000 VNĐ
Bắc Ninh
15/12/2017
10 Nhân viên bán hàng - Sơn La 5.000.000 -7.000.000 VNĐ
Sơn La
15/12/2017
11 Nhân viên Stylist 7.000.000 -10.000.000 VNĐ
Hà Nội
31/12/2017
12 Cửa hàng trưởng showroom IVY moda - Hà Nội 10.000.000 - 15.000.000
Hà Nội
31/12/2017
13 Nhân viên bán hàng Hà Nội 6,000,000 - 8,000,000
Hà Nội
31/12/2017