Tìm việc làm

STT Chức danh Mức lương Nơi làm việc Ngày hết hạn
1Nhân viên phát triển mặt bằng10 - 12 triệuVăn phòng Hồ Chí Minh15/05/2022
2Nhân Viên Bảo Trì7-9 triệuVăn phòng Hồ Chí Minh15/05/2020