Tìm việc làm

STT Chức danh Mức lương Nơi làm việc Ngày hết hạn
1Nhân viên ra rập trên máy (thời trang Nam)15 - 25 triệuVăn phòng Hà Nội30/03/2023
2Lập trình viên PHP10 - 25 triệuVăn phòng Hà Nội30/03/2023
3Kế toán thuế08 - 09trVăn phòng Hà Nội30/03/2023
4Graphic Designer (Phòng Thiết kế)10 - 15 triệuVăn phòng Hà Nội30/03/2023
5Trưởng phòng thiết kế thời trang Nam20 - 25 triệuVăn phòng Hà Nội15/03/2023
6Digital marketing (Ecommerce)15 - 18 triệuVăn phòng Hà Nội15/02/2023
7Nhân viên thiết kế thời trang Nam (METAGENT)12 - 15 triệuVăn phòng Hà Nội10/02/2023
8Trưởng nhóm Ads Performance20 - 35 triệuVăn phòng Hà Nội30/01/2023
9Trưởng nhóm kinh doanh online15 - 35 triệuVăn phòng Hà Nội31/12/2022
10UI/UX DesignerThỏa thuậnVăn phòng Hà Nội15/10/2022