Tìm việc làm

STT Chức danh Mức lương Nơi làm việc Ngày hết hạn
1PHP Developer10 - 25 triệuHà Nội31/10/2022
2Digital marketing online10 - 15 triệuHà Nội30/10/2022
3Nhân viên thiết kế thời trang Nam (METAGENT)12 - 15 triệuHà Nội30/10/2022
4Lập Trình Viên App Mobile (React Native)20 - 35triệuHà Nội25/10/2022
5Nhân viên Sale online06 - 20 triệuHà Nội25/10/2022
6Nhân viên ra rập trên máy (thời trang Nam)15 - 25 triệuHà Nội25/10/2022
7Nhân viên Admin (Phòng Thiết kế)7 - 10 triệuHà Nội25/10/2022
8Kế toán nội bộ7 - 9 triệuHà Nội25/10/2022
9Digital Marketing Manager20 - 35 triệuHà Nội20/10/2022
10Nhân viên VM (Visual Merchandise)10 - 15trHà Nội15/10/2022
<<<12...>>