Tìm việc làm

STT Chức danh Mức lương Nơi làm việc Ngày hết hạn
1Kế toán bán hàng5 - 7 triệuHệ thống Showroom IVY moda28/02/2022
2Nhân viên bán hàng5tr - 10trHệ thống Showroom IVY moda28/02/2022
3Nhân viên Sửa đồ5.5 - 7 triệuHệ thống Showroom IVY moda28/02/2022
4Cửa hàng trưởng showroom IVY moda - Hồ Chí Minh09-15 triệuHồ Chí Minh28/02/2022
5Cửa hàng trưởng showroom tại Hà Nội09 - 15 triệuHà Nội15/11/2021
6Nhân viên PR - Marketing5 - 7 triệuHệ thống Showroom IVY moda30/06/2021
7Nhân viên Là đồ6 - 7 triệuHệ thống Showroom IVY moda31/03/2021
8Nhân viên Lái Xe7 - 7,5 triệuHồ Chí Minh15/10/2020
9Kế toán bán hàng Hồ Chí Minh6 -8 triệuHồ Chí Minh30/05/2020
10Cửa hàng trưởng showroom IVY moda - Hồ Chí Minh10-15 triệuHồ Chí Minh24/08/2019
<<<12>>