Tìm việc làm

STT Chức danh Mức lương Nơi làm việc Ngày hết hạn
1Kế toán bán hàng5,5 - 8 triệuShowroom IVY moda Hà Nội15/06/2023
2Nhân viên bán hàng06 - 09 triệuShowroom IVY moda Hà Nội15/06/2023
3Cửa hàng trưởng IVYmoda10 - 20 triệuShowroom IVY moda Hà Nội15/06/2023
4Nhân viên Sửa đồ05 - 07 triệuShowroom IVY moda Hà Nội15/06/2023
5Cửa hàng trưởng METAGENT10 - 21 triệuShowroom METAGENT Hà Nội31/05/2023
6Nhân viên bán hàng METAGENT06 - 09 triệuShowroom METAGENT Hà Nội31/05/2023
7Kế toán bán hàng METAGENT5,5 - 08 triệuShowroom METAGENT Hà Nội31/05/2023
8Nhân viên Sửa đồ METAGENT5,5 - 07 triệuShowroom METAGENT Hà Nội30/04/2023
9Cửa hàng trưởng tại TP Hồ Chí Minh10 tr - 25 trShowroom IVY moda Hồ Chí Minh10/03/2023
10Nhân viên Lái Xe7 - 7,5 triệuVăn phòng Hồ Chí Minh15/05/2020