Tìm việc làm

STT Chức danh Mức lương Nơi làm việc Ngày hết hạn
1Kế toán bán hàng5,5 - 8 triệuShowroom IVY moda25/10/2022
2Nhân viên bán hàng06 - 09 triệuShowroom IVY moda25/10/2022
3Cửa hàng trưởng IVYmoda10 - 25 triệuShowroom IVY moda25/10/2022
4Cửa hàng trưởng METAGENT10 - 21 triệuHà Nội25/10/2022
5Nhân viên bán hàng METAGENT06 - 09 triệuShowroom METAGENT25/10/2022
6Kế toán bán hàng METAGENT5,5 - 08 triệuShowroom METAGENT25/10/2022
7Nhân viên Sửa đồ METAGENT5,5 - 07 triệuShowroom METAGENT25/10/2022
8Nhân viên Sửa đồ05 - 07 triệuShowroom IVY moda25/10/2022
9Cửa hàng trưởng tại TP Hồ Chí Minh10 tr - 25 trHồ Chí Minh15/07/2022
10Nhân viên Là đồ6 - 7 triệuShowroom IVY moda31/12/1969
<<<12>>