Tìm việc làm

Phòng kỹ thuật hoàn thành khóa đào tạo phần mềm Optitex

 

Một diện mạo hoàn toàn đổi thay đến từ khu vực kĩ thuật của IVY moda, phòng kĩ thuật hoàn toàn ứng dụng công nghệ chuyển đổi số