Tìm việc làm

STT Chức danh Mức lương Nơi làm việc Ngày hết hạn
1Phó Giám Đốc Kinh Doanh30-40 TriệuVăn phòng Hà Nội15/05/2022
2Kế Toán Văn Phòng7,5-9 triệuVăn phòng Hồ Chí Minh15/05/2022
3Nhân viên Chăm sóc khách hàng7 triệuVăn phòng Hồ Chí Minh15/05/2022
4Nhân viên pháp chếThỏa thuậnVăn phòng Hồ Chí Minh15/05/2022
5Nhân viên chốt đơn hàng - Bộ phận Sale online5 - 09 triệuVăn phòng Hà Nội15/05/2022
6MC VIDEO/ LIVESTREAM09 - 16 triệuVăn phòng Hà Nội15/05/2022
7Trưởng phòng Marketing20 - 40 triệuVăn phòng Hà Nội15/05/2022
8Nhân viên Lễ tân hành chính5 - 6 triệuVăn phòng Hà Nội15/05/2022
9Nhân viên quản lý đơn hàng (Bộ phận Online)7 - 10trVăn phòng Hà Nội15/05/2022
10Product OwnerThỏa thuậnVăn phòng Hà Nội15/05/2022
11PR - Marketing10 - 15 triệuVăn phòng Hà Nội15/05/2022
12Trưởng phòng truyền thông30 - 50 triệuVăn phòng Hà Nội15/05/2022
13Nhân viên Admin (Phòng Thiết kế)7 - 10 triệuVăn phòng Hà Nội15/05/2022
14Nhân viên Digital/ Marketing Online8 - 13trVăn phòng Hồ Chí Minh15/05/2022
15Giám sát kinh doanh15 - 20 triệuVăn phòng Hà Nội15/05/2022
16Nhân viên Social Media7 - 9 triệuVăn phòng Hà Nội15/05/2022
17Nhân viên Admin (Studio)up to 10 triệuVăn phòng Hà Nội15/05/2022
18Marketing Excutiveupto 15 triệuVăn phòng Hà Nội15/05/2022
19Nhân viên Quay dựng video08 - 15 triệuVăn phòng Hà Nội15/05/2022
20Chuyên viên Truyền thông thương hiệu15 - 20 triệuVăn phòng Hà Nội15/05/2022
Trang: < 1 2 3 4 5 6 >