Tìm việc làm

STT Chức danh Mức lương Nơi làm việc Ngày hết hạn
1Cửa hàng trưởng IVYmoda10 - 25 triệuShowroom IVY moda31/12/2022
2Lập trình viên (SQL Server/MySQL/Backend Developer)15 - 25 triệuHà Nội31/12/2022
3Nhân viên Sale online06 - 20 triệuHà Nội31/12/2022
4PHP Developer10 - 25 triệuHà Nội31/12/2022
5Nhân viên Sửa đồ05 - 07 triệuShowroom IVY moda31/12/2022
6Cửa hàng trưởng Showroom IVY moda tỉnh10 tr - 25 trShowroom IVY moda31/12/2022
7Cửa hàng trưởng METAGENT10 - 21 triệuHà Nội31/12/2022
8Kế toán bán hàng5,5 - 8 triệuShowroom IVY moda31/12/2022
9Nhân viên bán hàng METAGENT06 - 09 triệuShowroom METAGENT31/12/2022
10Kế toán bán hàng METAGENT5,5 - 08 triệuShowroom METAGENT31/12/2022
11Nhân viên bán hàng06 - 09 triệuShowroom IVY moda31/12/2022
12Nhân viên ra rập trên máy (thời trang Nam)15 - 25 triệuHà Nội31/12/2022
13Nhân viên ra rập trên máy (thời trang Nữ)10 - 18triệuHà Nội31/12/2022
14Graphic Designer (METAGENT)12 - 15 triệuHà Nội30/12/2022
15Digital marketing (Ecommerce)15 - 18 triệuHà Nội20/12/2022
16Kế toán nội bộ7 - 9 triệuHà Nội20/12/2022
17Trưởng nhóm kinh doanh online15 - 35 triệuHà Nội20/12/2022
18Nhân viên Sửa đồ METAGENT5,5 - 07 triệuShowroom METAGENT20/12/2022
19Lập Trình Viên App Mobile (React Native)20 - 35 triệuHà Nội20/12/2022
20Trưởng nhóm Ads Performance20 - 35 triệuHà Nội20/12/2022
Trang: 1 2 3 4 5 6 >