Phiếu phỏng vấn

Ảnh: (Kích thước ảnh <1MB)

Vị trí ứng tuyển: Ngày có thể nhận việc:

I. Thông tin cá nhân

Họ tên: Ngày sinh: Nơi sinh:
Tình trạng hôn nhân: Số con:
Điện thoại: Email:
Địa chỉ tạm trú:

II. Quá trình học tập, đào tạo

1. Trình độ học vấn:
Bằng cấp Tên trường Khoa/ngành Thời gian được đào tạo
(Từ năm - Đến năm)
2. Các khóa học đã tham dự:
Tên khóa học Đơn vị tổ chức Chứng chỉ (Xếp loại) Thời gian được đào tạo
3. Kỹ năng:
Tin học Word: Excel: Powerpoint:
Ngoại ngữ Nghe: Nói: Viết:
Kỹ năng mềm

III. Quá trình công tác

Thời gian Tên công ty và
lĩnh vực hoạt động
Chức danh Nhiệm vụ chính Thu nhập/
Tháng
Từ:

Đến:

Từ:

Đến:

Từ:

Đến:

IV. Nguồn cung cấp thông tin tham khảo

Họ và tên Quan hệ Chức danh Tên công ty Số ĐT liên hệ

V. Trắc nghiệm

STT Câu hỏi [ Ứng viên lưu ý chỉ được chọn một phương án trả lời cho mỗi câu hỏi ]
1

Bạn đã tìm hiểu thông tin về thương hiệu thời trang IVYmoda?

2

Bạn có thể làm việc theo ca luân phiên, mỗi ngày làm 1 ca khác nhau không?

3

Bạn đã từng bán hàng khoán doanh số cho từng người?

---

4

Bạn có bị áp lực về tài chính?

---

Nếu bạn đã có gia đình thì ai chịu trách nhiệm kiếm tiền?

5

Kể về một tình huống khi tư vấn khách hàng mà bạn cảm thấy khó nhất?

6

Nếu trúng tuyển bạn sẽ làm tại IVYmoda bao lâu?

--- --- ---

7

Bạn đã từng tham gia phỏng vấn tuyển dụng tại IVYmoda?

--- --- Thời gian cụ thể:

8

Bạn biết đến thông tin tuyển dụng của IVYmoda qua?

--- ---

9

Một số góp ý của bạn trong việc tuyển dụng cho IVYmoda để chúng tôi có thể làm tốt hơn?

10 Nếu được nhận, bạn có mong muốn làm việc tại:

Tỉnh/TP:

Quận/Huyện:

Mã Bảo mật
Cảm ơn bạn đã ứng tuyển vào Thương hiệu thời trang IVYmoda!