Tìm việc làm

STT Chức danh Mức lương Nơi làm việc Ngày hết hạn
1Giám đốc Nhà máyCao (Bảo mật)Văn phòng Nhà máy Hưng Yên15/06/2023
2IT supporter7tr - 9 triệuVăn phòng Nhà máy Hưng Yên31/05/2023
3Nhân viên Kế toán tổng hợp9 - 11 triệuVăn phòng Nhà máy Hưng Yên30/05/2022