Tìm việc làm

STT Chức danh Mức lương Nơi làm việc Ngày hết hạn
1Cửa hàng trưởng METAGENT10 - 21 triệuShowroom METAGENT Hà Nội15/04/2023
2Nhân viên bán hàng METAGENT06 - 09 triệuShowroom METAGENT Hà Nội15/04/2023
3Kế toán bán hàng METAGENT5,5 - 08 triệuShowroom METAGENT Hà Nội15/04/2023
4Nhân viên Sửa đồ METAGENT5,5 - 07 triệuShowroom METAGENT Hà Nội15/04/2023