Tìm việc làm

STT Chức danh Mức lương Nơi làm việc Ngày hết hạn
1Cửa hàng trưởng Showroom IVY moda tỉnh10 tr - 25 trShowroom IVY moda31/12/2022
2Cửa hàng trưởng IVYmoda10 - 25 triệuShowroom IVY moda31/12/2022
3Nhân viên Sửa đồ05 - 07 triệuShowroom IVY moda31/12/2022
4Kế toán bán hàng5,5 - 8 triệuShowroom IVY moda31/12/2022
5Nhân viên bán hàng06 - 09 triệuShowroom IVY moda31/12/2022
6Cửa hàng trưởng Showroom IVY moda Tỉnh Miền Nam10 - 25 triệuShowroom IVY moda30/07/2022
7Nhân viên Là đồ6 - 7 triệuShowroom IVY moda31/12/1969