Tìm việc làm

STT Chức danh Mức lương Nơi làm việc Ngày hết hạn
1Cửa hàng trưởng tại TP Hồ Chí Minh10 tr - 25 trShowroom IVY moda Hồ Chí Minh15/02/2023