Tìm việc làm

STT Chức danh Mức lương Nơi làm việc Ngày hết hạn
1Kế toán bán hàng6 -8 triệuHồ Chí Minh30/11/2019
2Nhân viên bán hàng Hồ Chí Minh7 - 10 triệuHồ Chí Minh30/11/2019
3Trưởng Phòng Bán Lẻ khu vực HCM20-35 triệuHồ Chí Minh15/11/2019
4Trưởng Phòng Bán Lẻ khu vực HCM20-30 triệuHồ Chí Minh30/10/2019
5Nhân Viên Bảo Trì7-9 triệuHồ Chí Minh30/10/2019
6Cửa hàng trưởng showroom IVY moda10-15 triệuHồ Chí Minh15/10/2019
7Cửa hàng trưởng showroom IVY moda - Hồ Chí Minh10-15 triệuHồ Chí Minh25/08/2019
8Kế toán thuế6 -8 triệuHồ Chí Minh30/07/2019
9Trưởng phòng bán lẻ20 - 30 triệuHồ Chí Minh30/07/2019
10Kế toán bán hàng6-8 triệuHồ Chí Minh30/07/2019
11Nhân viên PR - Marketing6-8 triệuHồ Chí Minh30/07/2019
12Trưởng Phòng Bán Lẻ khu vực HCM20-35 triệuHồ Chí Minh30/07/2019
13Kế toán bán hàng6 -8 triệuHồ Chí Minh20/07/2019
14Nhân viên bán hàng quận 76 -8 triệuHồ Chí Minh20/07/2019
15Kế toán bán hàng6 -8 triệuHồ Chí Minh20/07/2019
16Nhân viên sửa đồ tại Quận 75-7 triệuHồ Chí Minh20/07/2019
17Trưởng Phòng Bán Lẻ khu vực HCM20-35 triệuHồ Chí Minh30/06/2019
18Chuyên viên tuyển dụng6 -8 triệuHồ Chí Minh30/06/2019
19Nhân viên bán hàng IVYmoda Hồ Chí Minh7-10 triệuHồ Chí Minh30/06/2019
20Nhân viên sửa đồ tại TP. Hồ Chí Minh5-7 triệuHồ Chí Minh30/06/2019
<<<12...>>