Tìm việc làm

STT Chức danh Mức lương Nơi làm việc Ngày hết hạn
1Kế toán bán hàng Hồ Chí Minh6 -8 triệuHồ Chí Minh30/04/2020
2Nhân viên bán hàng Hồ Chí Minh6 - 8 triệuHồ Chí Minh30/04/2020
3Nhân viên Sale Online6-20 TriệuHồ Chí Minh31/03/2020
4Phó Giám Đốc Kinh Doanh30-40 TriệuHồ Chí Minh20/02/2020
5Cửa hàng trưởng showroom IVY moda - Hồ Chí Minh10-15 triệuHồ Chí Minh29/01/2020
6Cửa hàng trưởng showroom IVY moda10-15 triệuHồ Chí Minh19/12/2019
7Nhân Viên PR- Marketing7-9 triệuHồ Chí Minh19/12/2019
8Trưởng Phòng Bán Lẻ khu vực HCM20-35 triệuHồ Chí Minh29/11/2019
9Kế Toán Văn Phòng6-8 triệuHồ Chí Minh29/11/2019
10Trưởng Phòng Bán Lẻ khu vực HCM20-30 triệuHồ Chí Minh29/10/2019
11Nhân Viên Bảo Trì7-9 triệuHồ Chí Minh29/10/2019
12Cửa hàng trưởng showroom IVY moda - Hồ Chí Minh10-15 triệuHồ Chí Minh24/08/2019
13Kế toán thuế6 -8 triệuHồ Chí Minh29/07/2019
14Trưởng phòng bán lẻ20 - 30 triệuHồ Chí Minh29/07/2019
15Nhân viên PR - Marketing6-8 triệuHồ Chí Minh29/07/2019
16Trưởng Phòng Bán Lẻ khu vực HCM20-35 triệuHồ Chí Minh29/07/2019
17Kế toán bán hàng6 -8 triệuHồ Chí Minh19/07/2019
18Nhân viên bán hàng quận 76 -8 triệuHồ Chí Minh19/07/2019
19Kế toán bán hàng6 -8 triệuHồ Chí Minh19/07/2019
20Nhân viên sửa đồ tại Quận 75-7 triệuHồ Chí Minh19/07/2019
<<<12>>