Tìm việc làm

STT Chức danh Mức lương Nơi làm việc Ngày hết hạn
1Nhân viên Sửa đồ5.5 - 7 triệuHệ thống Showroom IVY moda28/02/2022
2Kế toán bán hàng5 - 7 triệuHệ thống Showroom IVY moda28/02/2022
3Nhân viên bán hàng5tr - 10trHệ thống Showroom IVY moda28/02/2022
4Cửa hàng trưởng Showroom IVY moda tỉnh08 - 13 triệuHệ thống Showroom IVY moda15/01/2022
5Nhân viên PR - Marketing5 - 7 triệuHệ thống Showroom IVY moda30/06/2021
6Nhân viên Là đồ6 - 7 triệuHệ thống Showroom IVY moda31/03/2021
7Cửa hàng trưởng Showroom IVY moda các Tỉnh Miền Nam09 - 12 triệuHệ thống Showroom IVY moda02/09/2020