Tìm việc làm

STT Chức danh Mức lương Nơi làm việc Ngày hết hạn
1Cửa hàng trưởng IVYmoda10 - 25 triệuShowroom IVY moda30/08/2022
2Lập trình viên (SQL Server/MySQL/Backend Developer)15 - 25 triệuHà Nội30/08/2022
3Ecommerce manager25 - 35 triệuHà Nội30/08/2022
4Nhân viên Sale online06 - 20 triệuHà Nội30/08/2022
5PHP Developer10 - 25 triệuHà Nội30/08/2022
6Digital marketing online10 - 15 triệuHà Nội30/08/2022
7Nhân viên Sửa đồ05 - 07 triệuShowroom IVY moda30/08/2022
8Cửa hàng trưởng METAGENT10 - 21 triệuHà Nội30/08/2022
9Kế toán bán hàng5,5 - 8 triệuShowroom IVY moda30/08/2022
10Lập Trình Viên App Mobile20 - 30 triệuHà Nội30/08/2022
11Nhân viên bán hàng06 - 09 triệuShowroom IVY moda30/08/2022
12Trưởng phòng thiết kế thời trang Nam20 - 25 triệuHà Nội30/08/2022
13Nhân viên thiết kế thời trang Nam12 - 15 triệuHà Nội30/08/2022
14Truyền thông nội bộ08 - 10 triệuHà Nội30/08/2022
15Nhân viên May mẫu08 - 10 triệuHà Nội30/08/2022
16Nhân viên Quay dựng video08 - 15 triệuHà Nội30/08/2022
17Thiết kế mẫu rập (hàng nam)15 - 25 triệuHà Nội15/08/2022
18Nhân viên kế toán văn phòng7 - 9 triệuHà Nội30/07/2022
19Cửa hàng trưởng Showroom IVY moda Tỉnh Miền Nam10 - 25 triệuShowroom IVY moda30/07/2022
20Cửa hàng trưởng Showroom IVY moda tỉnh10 tr - 25 trShowroom IVY moda30/07/2022
Trang: 1 2 3 4 5 6 >