Tìm việc làm

STT Chức danh Mức lương Nơi làm việc Ngày hết hạn
1Nhân viên bán hàng METAGENT06 - 09 triệuShowroom METAGENT31/12/2022
2Kế toán bán hàng METAGENT5,5 - 08 triệuShowroom METAGENT31/12/2022
3Nhân viên Sửa đồ METAGENT5,5 - 07 triệuShowroom METAGENT20/12/2022