Tìm việc làm

STT Chức danh Mức lương Nơi làm việc Ngày hết hạn
1Nhân viên bán hàng5 - 10 triệuHệ thống Showroom IVY moda15/06/2020
2Nhân viên PR - Marketing5 - 7 triệuHệ thống Showroom IVY moda30/05/2020
3Nhân viên Sửa đồ05 - 5.5 triệuHệ thống Showroom IVY moda30/05/2020
4Nhân viên Là đồ6 - 7 triệuHệ thống Showroom IVY moda30/05/2020
5Cửa hàng trưởng Showroom IVY moda các Tỉnh Miền Nam09 - 12 triệuHệ thống Showroom IVY moda20/02/2020
6Nhân Viên PR- Marketing Tỉnh Miền Nam6-8 triệuHệ thống Showroom IVY moda20/02/2020
7Cửa hàng trưởng Showroom IVY moda tỉnh09 - 13 triệuHệ thống Showroom IVY moda05/02/2020