Tìm việc làm

STT Chức danh Mức lương Nơi làm việc Ngày hết hạn
1Nhân viên Sửa đồ5.5 - 7 triệuHệ thống Showroom IVY moda30/04/2021
2Kế toán bán hàng5 - 7 triệuHệ thống Showroom IVY moda30/04/2021
3Nhân viên bán hàng5tr - 10trHệ thống Showroom IVY moda20/04/2021
4Nhân viên Là đồ6 - 7 triệuHệ thống Showroom IVY moda31/03/2021
5Cửa hàng trưởng Showroom IVY moda tỉnh09 - 13 triệuHệ thống Showroom IVY moda10/11/2020
6Cửa hàng trưởng Showroom IVY moda các Tỉnh Miền Nam09 - 12 triệuHệ thống Showroom IVY moda02/09/2020
7Nhân viên PR - Marketing5 - 7 triệuHệ thống Showroom IVY moda30/05/2020
8Nhân Viên PR- Marketing Tỉnh Miền Nam6-8 triệuHệ thống Showroom IVY moda20/02/2020