Tìm việc làm

STT Chức danh Mức lương Nơi làm việc Ngày hết hạn
1Nhân viên bán hàng5 - 10 triệuHệ thống Showroom IVY moda30/12/2020
2Nhân viên Sửa đồ05 - 07 triệuHệ thống Showroom IVY moda30/12/2020
3Nhân viên Là đồ6 - 7 triệuHệ thống Showroom IVY moda30/12/2020
4Cửa hàng trưởng Showroom IVY moda tỉnh09 - 13 triệuHệ thống Showroom IVY moda10/11/2020
5Cửa hàng trưởng Showroom IVY moda các Tỉnh Miền Nam09 - 12 triệuHệ thống Showroom IVY moda02/09/2020
6Nhân viên PR - Marketing5 - 7 triệuHệ thống Showroom IVY moda30/05/2020
7Nhân Viên PR- Marketing Tỉnh Miền Nam6-8 triệuHệ thống Showroom IVY moda20/02/2020